پیش به سوی انقلابی جهانی…

پیش به سوی انقلابی جهانی…
پیش به سوی انقلابی جهانی…

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.