دانلود سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع مرجعیت شیعه از دیروز تا امروز؛ لغو امتیاز تنباکو تا بانکداری

دانلود سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع مرجعیت شیعه از دیروز تا امروز؛ لغو امتیاز تنباکو تا بانکداری

۲۴ اردیبهشت ۹۷ – قزوین، شهر محمدیه

استاد حسن عباسی

تاریخ : ۲۴ اردیبهشت ۹۷

موضوع : مرجعیت شیعه از دیروز تا امروز؛ لغو امتیاز تنباکو تا بانکداری

دانلود فایل صوتی:

دانلود : Direct Link

 منبع : دکتر عباسی

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.