پرونده چهارم: شکایت به دلیل دعوای مقابله با نفوذ

پرونده چهارم: شکایت به دلیل دعوای مقابله با نفوذ

چرا مشاور امنیت ملی باراک اوباما، در حالی که فقط ۴ ماه تا تصویب برجام در تیرماه ۱۳۹۴ باقی مانده بود، در کتاب خود موضوع مذاکره حسن روحانی با مقام اسرائیلی را تشریح کرد؟ برای امتیازگیری نبود؟

پرونده چهارم: شکایت به دلیل دعوای مقابله با نفوذ

عباسی:‌ یدیعوت آحارنوت نوشته در 1986 روحانی با ما مذاکره کرده!

حسن روحانی: اکاذیبه آقای قاضی! زندانش کنید!

قاضی: این یه قلم رو دیگه بی‌خیال شو حسن! دنیس راس هم گفته! عباسی‌جان تبرئه‌ای!

درباره امیر (سردبیر پایگاه)

امیر؛ سردبیر پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار فایل‌های جلسات استاد حسن عباسی است. هیچ دسترسی به استاد عباسی ندارم پس لطفا سوالات مهم خود که فقط استاد عباسی در توان پاسخ به آن است را برای ما ارسال نکنید و به سایت اندیشکده مراجعه نمایید و در آن پایگاه بپرسید.

یک دیدگاه

 1. یزدانپناه کشاورز

  امروزکه تمامی لشکریان زروزوروتزویردست دردست هم
  داده تاابوذرهاومالک اشترهای علی زمان را یابه ربذه
  بفرستندویاخانه نشین ومنزوی کنندبهترکتاب تبعیدی
  ربذه را درک میکنیم درنوجوانی کتاب مذکوررامیخواندم
  درک وهضمش برایم سخت وثقیل بوداما امروز باتمام
  جسم وجان میفهمم…..‌