گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع بصیرت فاطمی؛ لازمه‌ی دفاع از ولایت

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع بصیرت فاطمی؛ لازمه‌ی دفاع از ولایت

۱۷ دی ۹۸ – قزوین، مینودر، مسجد مسلم‌بن‌عقیل (ع)

حضور استاد حسن عباسی در گلزار شهدای قزوین و زیارت مزار شهید عباس بابایی

حضور استاد حسن عباسی در گلزار شهدای قزوین و زیارت مزار شهید عباس بابایی

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Ghazvin/3/IMG_981017%20B%20(2).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Ghazvin/3/IMG_981017%20B%20(3).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Ghazvin/2/IMG_981017%20(1).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Ghazvin/2/IMG_981017%20(2).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Ghazvin/2/IMG_981017%20(3).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Ghazvin/2/IMG_981017%20(4).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Ghazvin/2/IMG_981017%20(5).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Ghazvin/2/IMG_981017%20(6).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Ghazvin/2/IMG_981017%20(7).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Ghazvin/2/IMG_981017%20(8).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Ghazvin/2/IMG_981017%20(9).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Ghazvin/2/IMG_981017%20(10).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Ghazvin/2/IMG_981017%20(11).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Ghazvin/2/IMG_981017%20(12).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Ghazvin/2/IMG_981017%20(13).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Ghazvin/2/IMG_981017%20(14).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Ghazvin/2/IMG_981017%20(15).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1398/Image/Ghazvin/2/IMG_981017%20(16).jpg

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.