گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی به مناسبت چهارمین سالگرد شهادت سردار شهید محمد ناظری

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی به مناسبت چهارمین سالگرد شهادت سردار شهید محمد ناظری

۱۹ اردیبهشت ۹۹ – تهران، منزل شهید ناظری

http://dl-abbasi.ir/yekta/1399/Image/1/IMG_990219%20(1).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1399/Image/1/IMG_990219%20(2).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1399/Image/1/IMG_990219%20(3).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1399/Image/1/IMG_990219%20(4).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1399/Image/1/IMG_990219%20(5).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1399/Image/1/IMG_990219%20(6).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1399/Image/1/IMG_990219%20(7).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1399/Image/1/IMG_990219%20(8).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1399/Image/1/IMG_990219%20(9).jpg

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.