سخنراني استاد حسن عباسي در لانه جاسوسي

خبرگزاري دانشجويان ايران SNN برگزار می کند :

سخنراني استاد حسن عباسي در لانه جاسوسي با موضوع نقد نقد در تاریخ 1393/2/3 ساعت 17 .

درباره امیر (سردبیر پایگاه)

امیر؛ سردبیر پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار فایل‌های جلسات استاد حسن عباسی است. هیچ دسترسی به استاد عباسی ندارم پس لطفا سوالات مهم خود که فقط استاد عباسی در توان پاسخ به آن است را برای ما ارسال نکنید و به سایت اندیشکده مراجعه نمایید و در آن پایگاه بپرسید.