بلاگ

حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام

استاد حسن عباسی - جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام

حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ – تالار وزارت کشور

حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام

به گزارش خبرنگار خبرگزاری قدس(قدسنا) “دکتر حسن عباسی” رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال ، در مراسم جشن دوسالگی طنز دکتر سلام که عصر پنجشنبه از سوی خبرگزاری دانشجو و در تالار وزارت کشور برگزار شد، در واکنش به اظهارات اخیر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که گفته بود گاهی برای مقابله با دیگران لازم است تصمیم هایی مانند حمله اتمی امریکا هیروشیما و ناکازاکی گرفته شود، گفت : طی روزهای اخیر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای اولین بار بعد از 35 سال ایران را تهدید به استفاده از بمب اتمی کرده است که در این باره باید به وی یاد آورد شد،33 روز در سال 85 ، 22 روز در سال 87 ، 8 روز در سال 90 و 51 روز در سال 93 و جمعا در طول 114 روز 10 هزار راکت 333 میلیمتری فجر جمهوری اسلامی ایران بر سر رژیم صهیونیستی فرود آمد.
رئیس اندیشکده یقین ادامه داد: سامانه گنبد آهنین که کوچک شده پروژه جنگ ستارگان ریگان رئیس جمهور اسبق امریکا بود و برای حفاظت از حیفا و تل آویو مستقر شده بود، سال گذشته با 4 هزار و ششصد راکت 333 میلیمتری فجر از کار افتاد .
عباسی تاکید کرد: اینها فقط 4 مورد از سلاحهای عادی و دست پایین حسن تهرانی مقدم بود و منتظر “شهاب” و “سجیل” جمهوری اسلامی ایران باشید.

مدت زمان: ۳ دقیقه

تاریخ : ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

فرمت: MP3

حجم: ۱.۳۹  مگابایت

دانلود فایل صوتی :  Direct Link

حجم: ۱۳  مگابایت

دانلود فایل تصویری:  Direct Link

منبع : دکتر عباسی

گــزارش تصویری

حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام
حضور استاد حسن عباسی در جشن دوسالگی طنز سیاسی اجتماعی دکتر سلام

منبع : دکتر عباسی

اشتراک گذاری:

15 Comments

Join the discussion and tell us your opinion.

 • جا شکرش باقیه که هنوز آدمای با سواد و روشن فکر و حقیقت گویی مثل
  دکتر حسن عباسی داریم…

 • ضمنا یه چیز دیگه هم می خواستم بگم. تمام اون انرژی و شور و هیجانی که در تمام این تصاویر به چشم میخوره، در مقابل اون 2 انگلیسی روی کیک، بیشتر از یک شوخی از نوع “خود گویی و خود خندی” به نظر نمیرسه. امیدوارم ببینم آیا رسانه هایی از این نوع میتونن تمایل به حجاب رو که مطابق با آمار منتشر شده چند روز پیش در کشور 25 درصد هست، سال دیگه به 26 درصد برسونن؟ ان شاالله

 • جسارتا استاد نفرمودند چند تا از اون ده هزار تا موشک به زمین حورد و باعث تخریب چه تاسیسات و یا کشته شدن چند نظامی یا صهیونیست گردید؟ اگر از ایشون که جامع علوم ماضی و مستقبل هستند بپرسید و به اطلاع ما برسونید ممنون میشم. همچنین اگر مستندات از کار افتادن گنبد آهنین رو ارائه بفرمایند موجب مزید امتنانه. چون ظاهرا به اشتباه توسط رسانه های از همه جا بی خبر اعلام شده که تنها 4-3 موشک تونسته از این گنبد عبور کنه و تعداد افراد کشته شده در همین جنگ اخیر در جریان موشک باران، به 5 نفر هم نمیرسه. همچنین خوشحال میشم اگر از ایشون بپرسید که تکلیف امارات که سالها پیش ایشون قرار بود شخصا به حسابش برسن چی شد. باز هم رسانه های بیگانه ما رو از جریان ماوقع بی خبر گذاشتن و رسانه های داخلی هم که کلا توسط اسرائیل هدایت میشن.

 • وای… سعید قاسمی و حسن عباسی، چه بشود!!! خدا حفظشون کنه، واقعا دارن از دین و عزت و شرف انقلاب و کشور دفاع جانانه می کنن

 • اگه امکانش هست سخنرانی سوم خرداد 94 استاد رو قرار بدید

  • خداوند حافظ و پشتیبان ایشان و تمامی فرزندان بیدار این مرز و بوم باشد. انشاالله

 • با سلام و خداقوت

  خداوند به استاد فرهیخته و بزرگوار و شما فرزندان شایسته ی انقلاب اسلامی عمر پربرکت عنایت فرماید . انشاء ا . . .

 • من تو جلسه بودم، لطفا فیلمش رو بذارین، صوت اصلا کافی نیست!

  • اگر فیلمش بدست‌مان برسد، حتما قرار می‌دهیم.

  • فایل تصویری برای دانلود در سایت قرار گرفت.

Comments are closed.