مجموعه‌ طرح‌های موج سوم از فردا ساعت 22

هوالحکیم

با توجه به تحولات و رخدادهای عظیم اقتصادی در جهان و افزایش میزان بدهی‌های کشورهای اروپایی و آسیایی به‌ویژه ایالات متحده آمریکا که مبتنی بر یک نظام مالی ربوی و علم اقتصاد لیبرالی بوده است؛ برآن شدیم تا در سلسله طرح‌های جدید صفحه‌ی‌ اندیشه‌جویان استاد حسن عباسی به بررسی بیشتر این فروپاشی اقتصادی از نگاه اندیشمندان داخلی و خارجی بپردازیم.

از آنجایی که بستر علم اقتصاد در دانشگاه‌های کشور مبتنی بر تئوری‌های لیبرالیسم اقتصادی است و برخی از شبهه روشن‌فکران داخلی به دنبال پیاده‌سازی تئوری‌های توسعه اقتصادی در کشور هستند و با وجود نقد جدی که اندیشمندان غربی به این تئوری‌ها وارد کرده‌اند سعی داریم این انحراف تئوریک و ساختاری در کشور را نیز روشن و شفاف کنیم.

در کنار این بحث‌های انتقادی، بررسی مواضع و راه‌کارهای مقام معظم رهبری و سایر اندیشمندان داخلی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصاد داخلی که متاثر از عدم توجه به اقتصاد مقاومتی بوده است را در دستور کار خود قرار دادیم که در طرح‌های جدید به آن پرداخته خواهد شد.

این مجموعه‌ طرح‌های جدید صفحه‌ی اندیشه‌جویان استاد حسن عباسی همان‌طور که ذکرشد در چهار سرفصل کلی مقاومت اقتصادی، جنگ‌ تمام‌عیار اقتصادی، تمدن ورشکسته و ربای مدرن از فردا ساعت 22 منتشر خواهند شد.

موج سوم

ذخیره در سایز A3

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.