تجاوز به ذهن

تجاوز به ذهن 3 پورنوکراسی و مهندسی رضایت / جلسه ی 277 کلبه کرامت

تجاوز به ذهن 3 پورنوکراسی و مهندسی رضایت / مجموعه جلسات کلبه کرامت | جلسه 277 برای جامعه سازی باید بدانید عامل انگیزه انسان ها و تمایلاتشان چیست و این نیرو از کدام جزء انسان نشات میگیرد.در نگاه غرب مکان این نیرو ذهن است و مسئله ی خود آگاه یا ناخودآگاه،مدت هاست که دعوای بین روانشناسان غربی است.برای مثال آدرال آن جزء را …

مطالعه بیشتر »

تجاوز به ذهن 1 / جلسه ی 275 کلبه کرامت

تجاوز به ذهن 1 /مجموعه جلسات کلبه کرامت | جلسه 275 قدرت نرم در چند جمله :قدرت تحمیل ارده خود به دیگری به روش اغنایی و ارضایی(به این معنا که اراده ی خود را به گونه ای تحمیل کنید که در آن هیچ اجبار و تهدیدی نباشد. همانند یک ماشین قابل کنترل)فروید معتقد بود که خشم و نیروی مخرب جنسی را …

مطالعه بیشتر »