برچسب آرشیوها: دانلود مستند the acsent of money

دانلود مستند ترقی پول the acsent of money – قسمت 2

دانلود مستند ترقی پول the acsent of money – قسمت 2 با نام اسارت بشر کتاب های نایل فرگوسن توسط خود او به صورت مستند ساخته و منتشر می شود . مستند ترقی پول در مورد نظام بانک می باشد و از زبان نایل فرگوسن می شنویم که بانک مترادف با رباست . این مستند در ۶ قسمت تهیه شده …

مطالعه بیشتر »

دانلود مستند ترقی پول the acsent of money – قسمت 1

دانلود مستند ترقی پول the acsent of money – قسمت 1 با نام سودای طمع کتاب های نایل فرگوسن توسط خود او به صورت مستند ساخته و منتشر می شود . مستند ترقی پول در مورد نظام بانک می باشد و از زبان نایل فرگوسن می شنویم که بانک مترادف با رباست . این مستند در 6 قسمت تهیه شده …

مطالعه بیشتر »