گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در اندیشکده حکمت عهد

گزارش تصویری؛ حضور استاد حسن عباسی در اندیشکده حکمت عهد

۲۸ آذر ۹۵ – اراک، اندیشکده حکمت عهد

حضور استاد حسن عباسی در اندیشکده حکمت عهد

حضور استاد حسن عباسی در اندیشکده حکمت عهد

حضور استاد حسن عباسی در اندیشکده حکمت عهد

حضور استاد حسن عباسی در اندیشکده حکمت عهد

http://dl-abbasi.ir/yekta/1395/Image/Markazi/Arak/Hekmateahd/IMG_MAH%20(5).jpg

حضور استاد حسن عباسی در اندیشکده حکمت عهد

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.