گزارش از سخنرانی سبک زندگی اسلامی در دانشگاه اصفهان

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، حسن عباسی در برنامه دکترینال سبک زندگی اسلامی در تالار پیامبر اعظم(ص) دانشگاه اصفهان که عصر امروز به همت بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان برگزار شده بود، اظهار داشت: غربی‌ها همواره اصالت را به بشر می‌دهند و براساس تفکر اومانیسم حرکت می‌کنند.

گزارش از سخنرانی سبک زندگی اسلامی در دانشگاه اصفهان

وی بیان داشت: وقتی انسان اصالت را به بشر بدهد آن وقت طبق این تفکر همه هستی به بشر سجده می‌کند و در این صورت مبنای خیر و شر و حق و باطل براساس اومانیسم سنجیده می‌شود.

کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک تصریح کرد: در ادامه تفکر اومانیسم حقوق بشر پیدا می‌شود و انسان بر خود لازم می‌داند که حقوق مورد نیاز خود را تعیین کند و وقتی بشر حقوقی برای خودش تعیین کرد مقوله‌ای به نام سبک زندگی به دنبال آن به وجود خواهد آمد.

* در دنیای امروز در مقابل تفکر اومانیسم تفکر خدامحوری قرار دارد

وی عنوان کرد: وقتی سبک زندگی براساس تفکر اومانیسم و حقوق بشری به وجود می‌آید سبک زندگی آمریکایی و فلسفه نیچه مطرح می‌شود.

کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک افزود: از اصول فلسفی نیجه و سبک زندگی آمریکایی پلاریزم دینی و کسرت‌گرایی زاییده می‌شود، در نتیجه چون سلیقه و نگاه انسان‌ها به یک حقیقت ثابت متفاوت است بنابراین کسرت‌گرایی در امر سبک زندگی و دینی به وجود خواهد آمد.

عباسی بیان داشت: اما در مقابل این تفکر بشری یک خالقی به نام خدا و تفکر خدامحوری مطرح می‌شود و در ادامه حق خالق و حق خداوند بیان می‌شود و اینجا است که خالق می‌گوید برای بشر چه چیز حلال  و چه حرام است.

وی ابراز داشت: از دل حق خدا چارچوبی رقم می‌خورد به نام دین که راهنمایان راه دین انبیا و پیامبران خواهند بود که بشر را هدایت می‌کنند.

کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک اذعان داشت: تفاوت بین تفکر اومانیسم و خدامحوری این است که در تفکر اومانیسم ابتدا سبک زندگی براساس حقوق بشر و خواسته انسان تعیین می‌شود و بعد از دل دین سبک زندگی را تعریف می‌کنند ولی در تفکر خدامحوری ابتدا حقوق خداوند مشخص می‌شود سپس دین تعریف شده و بعد سبک زندگی براساس دین الهی مشخص می‌شود.

* سه نوع فهم از دین از 2500 سال پیش وجود دارد

عباسی گفت: در 2500 سال گذشته سه دسته فهم در امر دین وجود داشت ابتدا ساختار تثلیث که پایه آن در یونان باستان بوده سپس فهم دوم ثنویت که از شرق برخاسته و در آخر پارادایم اسلام است.

* پارادایم اسلام کاملترین فهم از دین است

وی مطرح کرد:‌ جهان غرب سعی کرده است تا ابزارهای مختلفی چون فیلم‌سازی، تبلیغات، کارتون‌سازی و انیمیشن‌سازی اصول تثلیث را به جهانیان القا کند، که از جمله این اصول تعادل‌سازی بین قدرت خیر و شر است و به گونه‌ای بیان می‌کند که شر نباید از بین برود.

عباسی تأکید کرد:‌ نگاه انسان غربی در 2700 سال پیش تاکنون نگاه تثلیثی است فهم تثلیثی درست است و کامل نیست، نگاه ثنویت دینی که از شرق برخاسته درست است ولی کامل نیست. بنابراین پارادایم اسلام کامل‌ترین فهم از دین است.

* سبک زندگی اسلامی پایه اصلی تمدن نوین اسلامی است

وی با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب پیرامون سبک زندگی اسلامی گفت:  سبک زندگی از اصول اساسی در تمدن‌سازی نوین اسلامی است.

کارشناس مسائل سیاسی بیان داشت: منظور رهبر معظم انقلاب از اینکه می‌فرمایند سبک زندگی پایه اصلی تمدن نوین اسلامی است، یعنی سبک زندگی محدود به ظواهر نمی‌شود و باید براساس علم توحیدی تبیین شود.

عباسی اظهار داشت: نگاه توحیدی تنها راه حل بسیاری از مشکلات ما خواهد بود و برای داشتن نگاه توحیدی باید اصول توحیدی را شناخت.

وی در پایان در پاسخ به سؤال یکی از حاضران در جلسه خاطرنشان کرد: اقتدار دستگاه امنیت کشور و اقتدار بصیرت مردم ایران باعث می‌شود که ایران هرگز سرنوشتی چون سوریه نداشته باشد و ملت ایران مطمئن باشند که دیگر فتنه‌ای چون 88 اتفاق نخواهد افتاد.

گزارش از سخنرانی سبک زندگی اسلامی در دانشگاه اصفهان

منبع : خبرگزاری فارس

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حسن عباسی شامگاه دوشنبه در همایش دکترینال سبک زندگی اسلامی که به‌همت بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان در تالار پیامبر اعظم(ص) این دانشگاه برگزار شده بود، اظهار کرد: غربی‌ها همواره اصالت را به بشر می‌دهند و بشر را آغازگر در همه ابعاد می‌دانند.

وی با بیان اینکه زمانی که انسان اصالت را به بشر بدهد در آن هنگام بر اساس این اصالت همه هستی به بشر سجده می‌کند، افزود: در این صورت مبنای خیر و شر و حق و باطل براساس اومانیسم سنجیده می‌شود و در ادامه تفکر اومانیسم حقوق بشر پدید می‌آید.

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک اندیشکده یقین با توجه به اینکه بر این اساس انسان بر خود لازم می‌داند که حقوق مورد نیاز خود را تعیین کند، تصریح کرد: زمانی که بشر حقوقی برای خود تعیین کند به‌دنبال آن مقوله‌ای به‌نام سبک زندگی مختص نیازهای انسان پدید می‌آید.

وی با بیان اینکه پیدایش سبک زندگی براساس تفکر اومانیسم و حقوق بشری سبب طرح سبک زندگی آمریکایی و فلسفه نیچه می‌شود، بیان کرد: نتیجه زایش اصول فلسفی نیچه و سبک زندگی آمریکایی، پولورالیزم دینی و کثرت‌گرایی می‌شود.

عباسی با اعتقاد بر اینکه در نتیجه به این دلیل که سلیقه و نگاه انسان‌ها به یک حقیقت ثابت متفاوت است کثرت‌گرایی در امر سبک زندگی و دینی به وجود می‌آمد، خاطرنشان کرد: در مقابل این تفکر بشری خالقی به‌نام خدا و تفکر خدامحوری مطرح می‌شود که در ادامه سبب توجه به حق خالق و حق خداوند می‌شود.

حلال و حرام برای رسیدن مخلوق به کمال است

وی با بیان “در اینجا خالق برای رساندن مخلوق به کمال، حلال و حرام را برای انسان مشخص می‌کند” عنوان کرد: از دل حق خدا چارچوبی به‌نام دین رقم می‌خورد که راهنمایان راه دین انبیا و پیامبران بوده بشر را هدایت می‌کنند.

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک اندیشکده یقین در تبیین تفاوت میان این دو تفکر گفت: در تفکر اومانیسم ابتدا سبک زندگی براساس حقوق بشر و خواسته انسان تعیین می‌شود و سپس از دل دین سبک زندگی را تعریف می‌کنند اما در تفکر خدامحوری ابتدا حقوق خداوند مشخص و پس از آن دین تعریف شده و سپس سبک زندگی براساس دین الهی مشخص می‌شود.

وی با بیان اینکه در 2500 سال گذشته سه دسته فهم در امر دین وجود داشت، اظهار کرد: ساختار تثلیث که اساس آن در یونان باستان شکل گرفته بود، ثنویت که از شرق برخاسته و الگوواره مکاتب ابراهیمی به‌ویژه اسلام سه فهم در امر دین هستند.

عباسی با اعتقاد بر اینکه جهان غرب سعی کرده است تا با ابزارهای مختلفی چون فیلم‌، تبلیغات، کارتون‌ و انیمیشن‌ اصول تثلیث را به جهانیان القا کند، افزود: از جمله این اصول تعادل‌سازی بین قدرت خیر و شر است و به‌گونه‌ای بیان می‌کند که شر نباید از بین برود.

نگاه تثلیثی انسان غربی مقابل نگاه ثنوی انسان شرقی

وی با بیان اینکه نگاه تثلیثی انسان غربی و نگاه ثنوی انسان شرقی در 2700 سال گذشته صحیح است اما کامل نیست و به همین دلیل الگوواره اسلام کامل‌ترین فهم از دین است، تصریح کرد: امروز اصل سبک زندگی در نظام تمدن‌سازی ما می‌تواند محقق شود.

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک اندیشکده یقین با تأکید بر اینکه تیپ، نوع آرایش، نوع غذا و موارد دیگر از مصادیق روبنا در سبک زندگی است، بیان کرد: اصل سبک زندگی از فهم و شعور ناشی می‌شود.

وی با بیان اینکه امروز دشمن از ترکیب ساختار ثنویتی و توحیدی، تثلیثی می‌سازد که به اهداف خود دست یابد، خاطرنشان کرد: امروز زمانی که یک کودک یا نوجوان جامعه ما انیمیشن پاندای کونگ‌فوکار را می‌بیند نگاهش ثنویتی و سبک زندگی‌اش نیز غربی می‌شود.

عباسی با بیان اینکه با این شرایط خواندن فلان کتاب ضالّه از مشاهده یک نمایش انیمیشنی کم‌خطرتر است، عنوان کرد: محتوای کتاب ضالّه به‌صورت مستقیم و مشخص بوده اما یک انیمیشن به‌صورت نامحسوس این القای ثنویتی را منتقل می‌کند.

وی با اعتقاد بر اینکه سبک زندگی توحیدی، ثنویتی و تثلیثی از دیرین شناسی فهم ناشی می‌شود، گفت: در علوم انسانی باید به ساختار علم توحیدی برسیم و باید علم توحیدی تولید کرده به قرآن بازگشت که اصالت با خدا بوده دیگران را نفی می‌کند.

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک اندیشکده یقین با توجه به “در علوم دیگر نیز زمانی که ما طبیعت را برداشته خلقت را جایگزین آن کنیم علم دینی تولید می‌شود” اظهار کرد: فیزیک روگرفت علوم طبیعت بوده و ما سالها در ترجمه‌های خود اشتباه می‌کردیم که آن را به طبیعت ترجمه می‌کردیم.

وی با بیان اینکه اگر خلقت مبنا شود روگرفت و بازتاب آن لغت قرآنی «جعل» می‌شود، در توضیح جعل افزود: جعل سبب پیدایش شب و روز می‌شود و میان خلقت‌ها، جعل‌ها وجود دارد و خلق خورشید و انسان با جعل سایه تکمیل می‌شود.

عباسی با بیان اینکه زن و مرد خلق شده و محبت و عاطفه میانشان جعل می‌شود، تصریح کرد: معنی ساده فیزیک، جعل بوده و حتی در مناسبات اجتماعی نیز فیزیک مطرح است که جامعه شناسی یکی از آنها است.

وی با تأکید بر اینکه با اشراف به خلق و جعل نگاه توحیدی می‌شود، بیان کرد: در داروینیسم اصالت به حیوان، گیاه و بشر داده شده اما با دین خدایی به وجود جن و ملک هم می توان اعتقاد آورده و از علم پیرامون آنها بهره برد.

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک اندیشکده یقین با بیان اینکه جالب اینجاست با وجود اینکه در داروینیسم سخنی از جن و ملک به میان نیامده و غربی ها خود به جن و ملک اعقاد ندارند بیشترین فیلم ها درباره جن و ملک را می سازند، خاطرنشان کرد: البته غربی ها برای جن و ملک تفاوتی قائل نیستند اما در مجموع در علوم غربی حتی از خدا به عنوان حی قیوم نیز هیچ نامی برده نشده است.

وی با توجه به اینکه ایمان به خدا، ایمان به غیب، ایمان به ملائکه، ایمان به رسالت انبیاء، ایمان به کتاب، ایمان به آخرت و در نهایت ایمان به آیه های الهی از مراتب هفتگانه ایمان است، عنوان کرد: نمی شود که به اینها اعتقاد داشت اما به زنده بودن ملک اعتقاد نداشت. عباسی با بیان اینکه داروینیسم زمانی که مبنا قرار می گیرد روح، جن، ملک، خدا و اصل حیات را ندیده می گیرد، گفت: در این صورت زندگی مبدل به زندگی حیوانی می شود و کتاب های حیوان نامیدن انسان منتشر می کنند.

وی با تأکید بر اینکه انسان را باید به روح شناخت نه کالبد، اظهار کرد: لازمه این مسائل این است که فهم قرآنی شود تا تمدن سازی قرآنی شکل گرفته و نگاه توحیدی شود تا بسیاری از مشکلات دنیای امروز برطرف شود.

هنرمندان غربی به پوچ‌گرایی رسیده‌اند

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک اندیشکده یقین با اعتقاد بر اینکه علم اقتصاد امروز نیز سقوط آزاد کرده و اقتصاد دانان آمریکایی معتقد هستند که خلق پول خلق بدهی است، افزود: به همین دلیل هنرمندان غربی به پوچ گرایی و افسردگی رسیده اند و بشر امروز به بیهودگی رسیده است.

وی با بیان اینکه در آثار سینمایی آنها و حتی در برخی از سریال های ماه رمضان خود شاهد این پوچ گرایی هستیم، تصریح کرد: جالب است که جنبش ضد وال استریت و ضد بورس در دنیا راه میفتد و این نظام به شکست می خورد و ایران تازه از بورس تبلیغ می کند بدون اینکه توجه کند که عاقبت این نظام در دنیا شکست خورده است.

عباسی با تأکید بر اینکه ما اکنون در علوم اقتصاد مدل های دیگر را ندیده و تنها به اولین مدلی که رسیده ایم آن را انتخاب می کنیم، بیان کرد: باید هر نظریه علمی را با شاخص های توحیدی، تثلیثی و ثنویتی مقایسه کرد و اینکه مشخص کنیم که چه کسی حلال و حرام را برای ما مشخص می کند.

وی با بیان اینکه باید به دنبال یافتن منطق آن باشیم پیامبر می فرماید که رب من مرا به نیکو ترین شکل تأدیب کرد و به مکارم اخلاق توصیه کرد، خاطر نشان کرد: ما در دنیای امروزی هنوز فردی ادب نشده وی را توصیه به مکارم اخلاق می کنیم.

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک اندیشکده یقین در پاسخ به سوال از دانشجویان پیرامون نحوه ایجاد روابط با دنیا و به ویژه آمریکا برای سوق به سوی زندگی اسلامی، عنوان کرد: رابطه با کفار سازو کار خود را دارد و در این زمینه به دستاورد های آن رسیدیم که قابل اعتماد نبوده و نتایج خوبی ندارد.

در مذاکرات ژنو رودر روی 28 کشور قرار داشتیم

وی با بیان اینکه ما در مذاکرات ژنو در حقیقت رو به روی 28 کشور قرار داشتیم و باز هم تحریم بر ما روا داشته و هماهنگ با اسرائیل با ما برخورد کردند، گفت: گمان بردند که ما از موضع ضعف تن به مذاکرات و امضای توافقنامه دادیم.

عباسی با توجه به اینکه آمریکا با هیچ تحریمی رو به رو نیست اما باز هم با شکست اقتصادی روبرو شده و مشکلات اقتصادی ما با رابطه برطرف نمی شود، اظهار کرد: باید جوان جامعه ما به این نتیجه می رسید که آمریکا قابل اعتماد نیست.

وی با بیان اینکه آمریکایی ها حتی برای تماس با مقامات ایران فیلم ساخته اند،افزود: جالب اینجاست که از این سو پس از تماس با روحانی به سرعت این مسئله را تکذیب کردند و هنوز حتی نمی‌تواند شجاعانه درباره یک تماس تلفنی ساده نیز صادق باشند.

اوباما به رابطه با ایران نیاز دارد

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک اندیشکده یقین با اعتقاد بر اینکه اوباما به رابطه با ایران نیاز دارد، تصریح کرد: از دو منظر این ارتباط برای اوباما حیاتی بوده که هم با این رابطه حیثیت داخلی خود و حزب دموکرات را بازگرداند چراکه در زمان کارتر رئیس جمهور دموکرات آمریکا در ایران انقلاب شد و به نوعی ایران از دست آمریکا رفت.

وی با بیان اینکه منفعت دیگر رابطه با ایران برای اوباما این است که به جمهوری خواهان ثابت کند که سیاستی که در پیش گرفته نسبت به سیاستهای جنگ طلبانه جمهوری خواهان بوده است، بیان کرد: نرمش قهرمانانه این است که به حدی انعطاف داشت که نشکنیم و برنامه ما نیز این است که ما که ایستاده ایم بلکه آنها را هم به خودما برسانیم.

عباسی با اعتقاد بر اینکه در این رابطه می‌توانیم در نهایت به اتفاق تاکتیکی برسیم و این رابطه برای ما منفعتی ندارد، خاطرنشان کرد: اگر همه تحریم‌ها برداشته شود و ما همه مواضع آنها را بپذیریم تنها 5 درصد در بهبود اقتصاد ما تأثیر دارد.

ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی

وی با تأکید بر اینکه آمریکا حداکثر و در بهترین حالت تا سال 2035 متلاشی می شود، عنوان کرد: تا دست به اقتصاد مقاومتی نزنیم نمی‌توانیم در اقتصاد تحول ایجاد کنیم و سیاست خارجی آمریکا در مورد ایران از معاندان ایرانی نظام که سرشار از بغض و کینه نسبت به نظام هستند، مشاوره و نقشه راه می گیرد و با این مسئله ایران و آمریکا به هیچ وجه سازگاری ندارند.

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک اندیشکده یقین در پاسخ به سوال دانشجوی دیگری پیرامون فیلم منتسب به درباره حضرت رقیه و هیئت دیوانگان که به تازگی منتشر شده است، گفت: چگونه می شود که در 7 سال گذشته جلسه ای 2 ساعته برگزار شده که امروز تنها 30 ثانیه آن پخش شود و دیگران در آن زمان این جسارت را متوجه نشدند.

وی با بیان اینکه این جو و جریان از دو وبلاگ آغاز شده و آن را همزمان به مناسب شهادت حضرت رقیه منتشر می کنند، اظهار کرد: چرا از سخنرانی 7 سال پیش این قسمت انتخاب شده است و پیش از آن درباره ائمه باز تولید کرده ایم چه بوده است.

عباسی با بیان اینکه باید در نظر گرفت که پس از آن تاریخ نیز چه افکاری را در مورد ائمه بازتولید کرده ایم، افزود: کسی که قلب مریض نداشته باشد هیچ گاه تقطیع نمی کند که کل نظر یک نفر که بیش از 5 هزار جلسه سخنرانی داشته را تنها این قسمت را در آورند.

وی با بیان اینکه دوستان به خاطر حضرت رقیه ناراحت نشده اند بلکه به دلیل نقد روش عزاداری هایشان ناراحت شده اند، تصریح کرد: نباید پشت سر مقدسات پنهان شده و اگر شما احساسی مردم را در عزاداری ها جلو میبرید انگاره های ائمه در بازتولید علوم در دستان ما است.

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک اندیشکده یقین در انتقاد از برخی مداحان بیان کرد: مداحی که عادی ترین کلمات آن رکیک است این فرد چگونه می تواند ادعای ذاکری اهل بیت و حضرت رقیه کند و هنوز این منسب به این حد بر او تأثیر نگذاشته است که ادبیاتش دچار عفت کلام شود.

وی با بیان اینکه ارادت ما به خاندان اهل بیت را باید پیش از آن تاریخ و پس از آن بررسی کرد، خاطر نشان کرد: ما نیز می توانیم بسیار چیزها را در مورد این دوستان رو کنیم اما مصلحت نمی دانیم ما نیز کارهای مهتر و واجب تر از این داریم.

عباسی درباره خوشحالی در دو سوی توافقنامه ژنو عنوان کرد: خوشحالی غربی ها برای این بود که پس از 34 سال دشمنشان مذاکره کرده و خوشحالی ما از این جهت بود که توافقی را رقم زدیم که اگر اینها جلو می آمدند برخی مسائل مرتفع می شد.

وی گفت: غرب زود دست خود را باز کرد و باید حداقل این تلقی را می داشتند که می تواند دولتی روی کار آید که همان ابتدای کار، هلوکاست را روی میز قرار دهد و افق کار روشن است و اگر در این 6 ماه اعتماد سازی نشود قابل برگشت است.

رئیس مرکز مطالعات استراتژیک اندیشکده یقین اظهار کرد: البته با توجه به اینکه اوباما ادعا کرده که مذاکرات پنهان با ایران دارد، از این جهت نگرانی هایی را حس می کنیم، هرچند این مسئله نیز تکذیب شده اما نگرانی ایجاد می کند.

وی درباره پاسخ رهبری به نامه روحانی، افزود: دو نکته رهبری در عید گفتند که من به مذاکره اعتماد ندارم اما اگر می خواهید مذاکره کنید و باز رهبری این مسئله را بارها بیان کردند.

عباسی با بیان اینکه قابل اعتماد نبودن غربی ها و بیهوده بودن این کار را دیدیم و اینکه ما با دشمن روراست بوده و دشمن رو بازی نکرد، تصریح کرد: لازم بود مردم قانع شوند که ما مذاکره کردیم و دشمن به تعهدات حود عمل نکرد و ما به این دستاورد عظیم رسیدیم و در حکومت دینی اقناع مردم از هرچیزی مهم تر است.

وی با توجه به اینکه از این پس فرصتی را داریم و دولتی با سلیقه متفاوت بر سر کار آمده و باید به آن فرصت داد، بیان کرد: در این 6 ماه اتفاق بزرگی ضد منافع رخ نمی دهد.

منبع : خبرگزاری تسنیم 

گزارش از سخنرانی سبک زندگی اسلامی در دانشگاه اصفهان

اصفهان – خبرگزاری مهر: کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک با اشاره به اینکه نگاه توحیدی تنها راه حل بسیاری از مشکلات جهان امروز است، نسبت به تماشای برخی انیمیشن های کودک هشدار داد و گفت: غربی ها از طریق انیمیشن هایی همجون پاندای کونگ فو کار پیش از شکل گیری اصول توحیدی در کودکان به طریق غیر مستقیم سبک زندگی غیرتوحیدی را به آنها القاء می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسی دوشنبه شب در همایشی با عنوان دکتریال سبک زندگی اسلامی که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان برگزار شد، با اشاره به تفاوت سبک زندگی اسلامی و غربی اظهار داشت: سبک زندگی غربی ها بر اساس اومانیزم پایه گذاری شده و آنها اصالت زندگی  را بر محور بشریت قرار داده اند.

وی افزود: بر اساس این دیدگاه همه چیز در هستی حول محور بشریت می چرخد و به همین دلیل انسان مبنای تعیین حق و باطل قرار گرفته است.

منشاء حقوق بشر( Human right) از اومانیزم است

کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک با بیان اینکه منشاء حقوق بشر اومانیزم است، بیان کرد: زمانی که بشر برای خودش حقوقی تعیین کرد مقوله‌ای به نام سبک زندگی به وجود خواهد آمد که این سبک زندگی در تفکر غربی دین نامیده شده است.

وی ادامه داد: غرب 10 تعریف در ارتباط با دین دارند که مهم ترین آن بیان می دارد که دین همان سبک راه و راه روش زندگی است و در نتیجه بر اساس این دیدگاه دین های متعددی در غرب ایجاد شده که حتی جادوگری نیز جزو آن است.

مبنای پاردایم توحیدی خدامحوری است

عباسی با اشاره به سبک زندگی اسلامی تاکید کرد: در این سبک محوریت همه چیز تشخیص حق و باطل به جای دیدگاه بشری، خداوند است و بر این مبنا پروردگار در قاب شارع مقدس و قرآن این اصول را بیان می کند و این گونه اعلامیه جهانی حق خدا در برابر حقوق بشرغربی قرار می گیرد.

وی  با بیان اینکه از دل حق خدا چارچوبی به نام دین شکفته می شود، اضافه کرد: انبیاء در راه دین خدا جاده ای از دنیا به آخرت می سازند که در دو طرف این جاده گاردیل های معروف و منکر قرار دارد.

کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک تاکید کرد: بدین ترتیب پیامبران چارچوب حرکت در راه صحیح را با تعیین حدود ایجابی و سلبی امر خدا تعیین می کنند که خروج از هرکدام از این گاردیل های معروف و منکر  خروج از  جاده مستقیم هدایت است.

در تفکر خدامحور، دین تعیین کننده سبک زندگی است

وی با بیان اینکه چنین دینی واحد است و برخلاف سبک غربی متعدد نیست، افزود: تفاوت بین تفکر اومانیسم و خدامحوری این است که در تفکر اومانیسم دین از دل سبک زندگی بیرون می آید اما در در تفکر خدامحوری دین تعیین کننده سبک زندگی است.

عباسی  اظهار داشت: از  گذشته تاکنون سه دسته فهم در امر دین به نام های پاردایم تثلیثی، ثنویتی و توحیدی وجود داشته است.

وی با اشاره به اینکه از پیش از قرون وسطی تا کنون تمام علوم غربی بر پایه تثلیث بنیان نهاده شده است، افزود: در زمان یونانیان، پس از ورود مسیحیت به دل اندیشه یونانی و در دوره رنسانس که مسیحیت کنار گذاشته شد این دیدگاه تغییری نداشته است.

کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک با اشاره به اینکه درشرق نیز نگاه ثنویتی درباره علوم وجود دارد، گفت: این دیدگاه امور متضادی همچون شب و روز، زن و مرد، حق و باطل همگی را لازم و ملزوم هم می داند در حالیکه از دیدگاه اسلامی گرچه ثنویت را در برخی مسایل مانند شب و روز می پذیرد اما درباره اموری مانند حق و باطل این دو را لاز م و ملزوم نمی داند.

شرقی ها در حال القای ددیگاه ثنویتی از طریق رسانه هستند

وی با اشاره به اینکه شرقی ها در حال القای دیدگاه ثنویتی از طریق رسانه های دیجیتال و فیلم هستند، تاکید کرد: در بخشی از انیمیشن پوی خبیث از سریال انیمیشین پاندای کونگ فو، پو در آینه خودش را به شکل پوی خیر وشر می بیند.

عباسی ادامه داد: پوی خیر احمق است و پوی شر جذاب است و در نهایت این دو تلفیق می شوند و پو می فهمد که در وجودش خیر و شری است که باید آنها را به تعادل برساند و بدین ترتیب به کودکان تنها در طی 22 دقیقه القا می کند که که خباثت را در وجود خود پذیرفته و میان خیر و شر هماهنگی ایجاد کنند.

وی پارادایم توحیدی را سومین فهم دینی عنوان کرد و تاکید کرد: در دین ما چهار ثنویت متباین، ضد هم (شب و روز)، ثنویت مترادف (بشر و انسان) و ثنویت توحیدی مطرح است که در نوع آخر یکی از دو امر ثنوی نفی و دیگری اثبات می شود و حد وسطی وجود ندارد.

کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک اضافه کرد: حق و باطل ، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت از این دسته هستند که حد تعادلی برای آن وحود ندارد و یکی از  آنها از دیدگاه دینی قابل پذیرش است.

وی تصریح کرد: کودکان با مشاهده انیمیشن های یاد شده پیش از شکل گیری بنیه اعتقادی و توحیدی از طریق انیمیشنی زیبا با ثنویت آشنا می شود و از طریق القای غیر مستقیم به جای مفهوم توحیدی در می یابد که باید میان حق و باطل تعادل برقرار کند.

پاردایم اسلامی کامل ترین فهم دینی است

عباسی تاکید کرد: پارادایم اسلام کامل‌ترین فهم از دین است و فهم تثلیثی و نگاه ثنویت دینی گرچه در برخی موارد صحیح است اما کامل نیست.

وی با اشاره به فرمایشی از رهبر معظم انقلاب که سبک زندگی از اصول اساسی در تمدن‌سازی نوین اسلامی است، تاکید کرد: بنابراین سبک زندگی محدود به ظواهر نمی‌شود و باید براساس علم توحیدی تبیین شود.

نگاه توحیدی تنها راه حل مشکلات جهان امروز است

کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیکی  با بیان اینکه نگاه توحیدی تنها راه حل بسیاری از مشکلات جهان امروز است، گفت: برای تببین سبک زندگی دین فهم درست دین لازم است و بر این اساس علوم ما نیز باید دینی شود.

منبع : خبرگزاری مهر

اصفهان – خبرگزاری مهر: کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک گفت: جان کری مدعی است که ایران تحت فشار اقتصادی ناچار به پذیرش مذاکره شده است و حال سئوال ما از وی این است که شما که تحریم نشده نبودید چرا چندین تریلیون دلار بدهی بالا آوردید، شهر صنعتی مهم خود دیترویت را تعطیل کردید و 16 روز دولت خاموش ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسی دوشنبه شب در  نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه اصفهان در پاسخ به این سئوال که روابط با کشورهای اروپایی و آمریکایی مطابق سبک زندگی اسلامی چگونه باید تعریف شود، با اشاره به اینکه روابط با کفار ساز و کار خاصی دارد اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی خود این افق را روشن کردند که به دشمنان اعتماد نداریم که اثبات این مسئله از دستاوردهای مذاکره اخیر با غربی ها بود.

وی  افزود: بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب تیم مذاکره کننده ژنو فرزندان انقلاب هستند و بر این اساس اعتقاد داریم که باید همواره از آنها پشتیبانی و حمایت کنیم.

کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک تاکید کرد: خانم اشتون به عنوان مسئول اتحادیه اروپا نماینده 25 کشور بود و در کل تیم مذاکره کننده نه در برابر کشورهای 1+5 بلکه به تنهایی در برابر 28 کشور ایستاده بودند اما این کشورها به مفاد پایبند نبودند.

وی با بیان اینکه آمریکا همچنان هر دو هفته یکبار موج جدید تحریم ها را بر علیه ایران اعمال می کند، گفت: جان کری مدعی شده که ایران تحت فشار اقتصادی ناچار به پذیرش مذاکره شده است و حال سئوال ما از وی این است که شما که تحریم نشده نبودید پس چگونه چندین تریلیون دلار بدهی بالا آوردید، شهر صنعتی مهم خود دیترویت را تعطیل کردید و 16 روز دولت شما خاموش ماند.

عباسی با بیان اینکه مذاکرات ژنو این دستاورد اولیه را داشت که بفهمیم آمریکا قابل اعتماد نیست، بیان داشت: کشوری همچون آمریکایی که دارای کلاهک های زیاد هسته ای و سیستم سایبری قوی است در همان ابتدای کار نتوانست شجاعانه برخورد کند و درباره تماس تلفنی با رئیس جمهور دروغ پردازی کردند.

 سه دلیل دولت آمریکا برای مذاکره با ایران

وی با اشاره به سه دلیل دولت آمریکا برای مذاکره با ایران تاکید کرد:  اوباما به این ارتباط نیاز داشت چرا که پیش از این جمهوری خواهان بارها این طعنه را به دموکرات ها زدند که ایران در زمان شما از دست رفت (اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران) و دولت اوباما با این مذاکرات می خواهد مدعی شود که ایران در زمان دموکرات ها به سوی آمریکا بازگشت.

کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک ادامه داد: همچنین حزب دموکرات می خواهد در برابر جمهوری خواهان بر این نکته تاکید کند که شما در عراق و افغانستان با جنگ پیش رفتید در حالیکه ما با فشار تحریم ها ایران را به زانو درآوردیم و این دو مطلب کارکرد داخلی این مذاکرات است.

وی با تاکید بر اینکه هدف دیگر این مذاکرات تامین امنیت اسرائیل است، گفت: آمریکایی ها قصد دارند که در آینده یکی از پیش شرط های خود را عدم حمایت از فلسطین و حزب الله قرار دهند و قدرت ایران را در منطقه خنثی کنند.

آمریکا برای رسیدن به اهداف خود برنامه های بلندمدت دارد

عباسی با اشاره به اینکه آمریکا در راه اهداف خود اهداف دراز مدت 30 ساله مدنظر قرار می دهد و مقاومت کشورهای استوار در برابر خود را به تدریج خم می کند، گفت: 30 سال طول کشید تا شوروی به وضعیتی رسید که رئیس جمهورش گفت مجبور به همزیستی مسالمت آمیز با آمریکا هستیم.

وی اضافه کرد: 30 سال بعد در سال 1990 شوروری فروپاشید چرا که استراتژی را به ایدئولوژی ترجیح داد و در نهایت به زانو درآمد.

کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک با اشاره به اینکه نقشه راه آمریکایی ها برای ایران نیز همین اهداف بلندمدت است، گفت: رهبر انقلاب به درستی به نرمش قهرمانانه اشاره کردند که به معنای رابطه قهرآمیز مبتنی بر هم زیستی مسالمت آمیز به جای رابطه آشتی مبتنی بر تقابل اجتناب پذیر است که  چنین رابطه آشتی بود که موجب فروریزی شوروی شد.

وی افزود: بنابراین نرمش قهرمانانه به این معناست که در برابر کشورهای غربی به اندازه صحیح انعطاف داشته باشید به گونه ای که هرگز نشکسته و به زانو درنیاییم.

عباسی با بیان اینکه مطابق پیش بینی ها آمریکا تا سال 2035 از میان می رود، گفت: 700 تریلیون دلار سندسازی شده برای ثروت های جا به جا شده در وال استریت امریکا  وجود دارد که این جامعه ربوی مطابق فرمایش قرآن از میان می رود.

 نباید خوش بینی مفرط به بیگانگان داشته باشیم

وی با اشاره به اینکه غربی ها قرار است از 100 میلیارد بدهی خود به ایران 7 درصد آن را به تدریج و به شکل کالا بپردازند، ابراز داشت: بنابراین بهتر است خوش بینی مفرط به بیگانگان نداشته باشیم.

کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک ادامه داد: لازم است امید خود را از بیگانگان قطع و با مدیریت صحیح و ترمیم مدل های اقتصادی غربی و منسوخ شده  در صدد مقاوم سازی اقتصاد پیش رویم و جایی که کمبود هست این مسئله را صادقانه به مردم بگوییم که به یقین آنها همچون همیشه همراهی خوبی با جمهوری اسلامی خواهند داشت.

وی اذعان داشت: اگر غربی ها به توافق عمل کنند موجب خشنودی است و برخی مشکلات ما در صحنه داخلی و خارجی رفع می شود بنابراین ایران مطابق توافقنامه 6 ماه صبر می کنند اما اگر غربی ها به توافقات خود عمل نکنند مطابق نظر تیم مذاکره کننده این توافقات قابل برگشت است.

عباسی تصریح کرد: سیاست خارجی در اختیار رهبر است و اگر از مبنای صحیحش خارج شود رهبر انقلاب می توانند تصمیم نهایی را بگیرند.

منبع : خبرگزاری مهر

به گزارش ایمنا، حسن عباسی مسئول مرکز بررسی های دکترینال اندیشکده یقین در نشستی در دانشگاه اصفهان، با اشاره به تفاوت های زندگی غربی و اسلامی گفت: سوپرپارادایم جامعه آمریکا را چیزی جز «اومانیسم» شکل نمی‎دهد. جامعه آمریکا یک جامعه اومانیست است، یعنی اصالت را به بشر می‎دهد. وقتی بشر اصالت یافت، همه چیز با بشر تعریف می‎شود، حتی خدا. در این صورت بشر حق دارد نه کس یا چیز دیگری.
وی افزود: لذا مبتنی بر اومانیسم Humanism، مفهومی پدید می‎آید تحت عنوان Human Rights که در ایران به غلط به حقوق بشر ترجمه شده است. وقتی بشر اصالت یافت و حق او مبنا قرار گرفت، از این حق، پدیده‎ای شکل می‎گیرد به نام سبک زندگی. در واقع هفت میلیارد بشر ساکن کره زمین، هفت میلیارد «حق خود» مبتنی بر «لسه‎فر» را در پی دارد، یعنی هفت میلیارد سبک زندگی. مهم‎ترین و کامل‎ترین تعریفی که در میان تعاریف متعدد از دین در فلسفه دین وجود دارد این است که «دین، راه و روش زندگی است».

عباسی اظهارداشت: پس دین، یعنی سبک زندگی. اکنون قاعده برعکس است، یعنی با اصالت یافتن انسان، حق انسان موجب شکل‎گیری حدود و ثغور زندگی شده، و این حدود، سبک و استیل زندگی را شکل می‎دهند. وقتی استیل و سبک زندگی شکل گرفت اکنون آن زندگی یک دین است: سبک زندگی به مثابه دین. پس سبک زندگی بورژوایی، به تنوع و تکثر دین برآمده از آن می‎انجامد، از این‎جا پلورالیسم دینی و کثرت‎گرایی در دین، مبتنی بر کثرت در سبک زندگی پدید می‎آید.

مسئول اندیشکده یقین در ادامه گفت: در تلقی سنتی، اصالت از آن خداست نه بشر. در این صورت، به تعبیر غربی‎ها، سوپرپارادایم تئوئیسم رقم می‎خورد. وقتی اصالت خدا مطرح باشد، حق از آن خداست نه غیر خدا، یعنی غیر خدا حق ندارد حدود را تعیین کند.
کارشناس دکترینال سبک زندگی تاکید کرد: برخی از حدود الهی سلبی هستند مانند «ربا نخورید» و برخی ایجابی مانند «روزه بگیرید». مرجعی که این حدود را وضع کرده، ابتدا حق با اوست و حقوق او مقدم بر حقوق دیگران است. پس وقتی اصالت از آن خداست و خدا، محور است، حقوق الهی مطرح می‎شود.
وی افزود: حقوق الهی در قالب حدود الهی، که در قواره دین ظهور و بروز می‎یابد. چون خدا یکی است، پس حق او نیز واحد است. حق واحد یک خدا، به یک دین منتهی و منتج می‎شود «إنّ الدینَ عِندَ اللهِ الإسلام». از یک دین واحد با احکام و حدود مشخص، یک سبک و روش زندگی پدید می‎آید. پس در این‎جا «سینگولاریسم دینی» مطرح می‎شود نه پلورالیسم دینی.

عباسی در بخش دیگری از صحبت هایش تصریح کرد: سیر حرکت از اومانیسم تا هیومن رایتز، سپس سبک زندگی بورژوایی، و در نهایت دینِ زمینیِ متکثر مبتنی بر آن سبک زندگی، در تلقی دینی به «حیات خبیثه» معروف است، چون ریشه در شرک و عدم توحید دارد و کسی مانند بشر با خدا شریک و حتی جای‎گزین شده است.
وی در ادامه گفت: ضمن این‎که با نفی حدود الهی، او خود، حد و حدود مشخص کرده است. اما سیر حرکت از خدامحوری به حق خدا، و سپس به دین، و در نهایت به سیره و روش زندگی برآمده از دین حنیف، «حیات طیبه» نامیده می‎شد. در سبک زندگی بورژوایی، سبک زندگی به‎مثابه دین است، اما در اسلام، دین به مثابه سبک زندگی است.
مسئول اندیشکده یقین اضافه کرد: سبک زندگی محدود به ظواهر نمی‌شود و باید براساس علم توحیدی تبیین شود. نگاه توحیدی تنها راه حل بسیاری از مشکلات ما خواهد بود و برای داشتن نگاه توحیدی باید اصول توحیدی را شناخت.

همچنین در بخشی دیگر از برنامه در مرحله پاسخ به پرسش ها، با مطرح شدن عهد شکنی آمریکایی ها توسط دانشجویان، عباسی با اشاره به تاریخچه این عهد شکنی ها گفت: البته ما به تیم مذاکره کننده که بچه های انقلاب هستند اعتماد داریم و تمام قد از آنها حمایت میکنیم اما باید همه مردم اقناع می شدند که مشکل آمریکا با ایران مذاکره نیست بلکه از اصل و اساس با نظام ایران مشکل دارد و این موضوع نیز حل شدنی نیست و مشکلات ما نیز با ارتباط با آمریکای ورشکسته ای که خود میلیاردها بدهی دارد حل و فصل نمی شود.
وی افزود: بر خلاف نادیده شدن ۱۱میلیون اختلاف رای مردم در سال ۸۸ توسط فتنه گرانی که هنوز هم توبه نکرده اند این دولت با حمایت نظام از چند صد هزار رای روی کار آمده و تا زمانی که به آرمانها پایبند باشد مورد حمایت مردم و همه مسئولین خواهد بود.

عباسی  در پاسخ به سؤال یکی از حاضران در جلسه خاطرنشان کرد: اقتدار دستگاه امنیت کشور و اقتدار بصیرت مردم ایران باعث می‌شود که ایران هرگز سرنوشتی چون سوریه نداشته باشد و ملت ایران مطمئن باشند که دیگر فتنه‌ای چون ۸۸ اتفاق نخواهد افتاد.

دانلود کامل گزارش تصویری به صورت فایل فشرده 

منبع : خبرگزاری ایمنا

درباره امیر (سردبیر پایگاه)

امیر؛ سردبیر پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار فایل‌های جلسات استاد حسن عباسی است. هیچ دسترسی به استاد عباسی ندارم پس لطفا سوالات مهم خود که فقط استاد عباسی در توان پاسخ به آن است را برای ما ارسال نکنید و به سایت اندیشکده مراجعه نمایید و در آن پایگاه بپرسید.

4 دیدگاه

 1. خسته نباشید دوستان اجرتان با امام زمان
  چرا لینک دانلود سخنرانی را در سایت قرار نمیدهید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  اگر برای این کار فلسفه ای قائل هستید بگویید تا ما هم بدانیم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  تشکر فراوان

  • امیر ( مدیر سایت )

   سلام علیکم
   چون این سخنرانی رو نداریم که در سایت برای دانلود قرار بدیم
   یا علی.

 2. سلام
  خدا قوت
  خیلی ممنون می شیم فیلم این سخنرانی را هم برای دانلود بذارید.
  در پناه حق باشید

 3. سلام
  دوستان خواهشا این لینک رو که از همین جلسه هست توی سایت بزارن پاسخ خود استاد به همه جنجال درست کردنای اخیره :
  http://dl.bachehayeghalam.ir/media/abbasi/abbasi-takhrib%28www.BGH.ir%29.mp3