راه‌پیمایی اربعین، عظیم‌ترین اجتماع بشری

راه‌پیمایی اربعین، عظیم‌ترین اجتماع بشری

هیچ تجمع بشری با تمام شاخصه‌های مادی و جاذبه‌های دنیایی آن ‌را نمی‌توان با این جمعیت باشکوه با انگیزه‌های معنوی و به‌صورت نمایش رفتارهای انسانی مشاهده کرد.

استاد حسن عباسی – 13 آبان 94 ـ سمینار علمی ‌بررسی نظام اربعین در حرکت به سوی جامعه آرمانی

ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.

یک دیدگاه

  1. این نمایش زیبای اخلاقی که به گفته استاد “با شاخصه‌های مادی و جاذبه‌های دنیایی آن” در چله یک انسان کامل پرده آخری به هم می زند که تکرارش به اندازه قرنهاست و ما این فرم دلنشین را در عصر مدرن برای پاسداشت گم گشته “انسانم آرزوست ” بازی می کنیم .دریغا ما به واسطه صرف بازیگرانی که فقط بازی می کنند و حق بازی را بجا می آورند بلدیم … زندگی ما مسلمانان سالهاست که چیز دیگری می گوید … وما باز بازی می کنیم … تا شاید بازی را مال خود کنیم … شاید